Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Pokyny pro autory


V příloze naleznete pokyny pro autory, které jsou závazné pro publikování v AntropoWebzinu.

pokyny pro autory

 

 

formulář na recenzní posudeknahoru