AntropoWebzin

AntropoWebzin – je recenzovaným elektronickým časopisem vydávaným AntropoWeb, z.s. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, historie, sociologie, politologie a archeologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS, v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR" a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

AntropoWebzin je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

AntropoWebzin 1-2/2016


Titulní stránka
Celé číslo ke stažení / Current issue (PDF)

Obsah

Studie

Archeologie práva jako metafora PDF
Tomáš Ledvinka 1-12
Transformace baskického nacionalismu v průběhu 20. století PDF
Pavla Andršová 13-20
Romové očima pedagogů základních a středních škol PDF
Martina Cichá, Jana Máčalová, Blanka Moravcová, Andrea Preissová Krejčí, Michal Prokeš, Michaela Roubínková 21-30

Eseje

Krize klasického vzdělání PDF
Michal Brázdil 31-34
Diskurs krize v humanitních vědách 20. století PDF
Václav Sixta 35-42

Zprávy

Workshop (audio)vizuální archeologie (7. 4. 2016 Plzeň) PDF
Luboš Chroustovský 43-44
Rytíř z Komárova: K 70. narozeninám Petra Skalníka PDF
Tomáš Retka, Adam Bedřich 45-46

Recenze

Marek Jakoubek et al. – Krajané: hledání nových perspektiv (2015) PDF
Markéta Kljapová 47-48
Michal Pavlásek – S motykou a Pánem Bohem: po stopách českých evangelíků ve Vojvodině (2015) PDF
Jiří Woitsch 49-51