AntropoWebzin

AntropoWebzin – je recenzovaným elektronickým časopisem vydávaným AntropoWeb, z.s. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, historie, sociologie, politologie a archeologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS, v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR" a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

AntropoWebzin je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

AntropoWebzin 3-4/2016


Titulní stránka

Celé číslo ke stažení / Current issue (PDF)

Obsah

Studie

Mocenské hry mezi výzkumníkem a informantem: Konceptualizace moci v analýze výzkumného rozhovoru PDF
Petra A. Beránková 53-66
Neuvěřitelné – vozíčkáři jezdí na kole, tančí nebo skáčou s padákem! Kolektivní sportovní aktivity vozíčkářů v létě 2015 a resocializace hendikepovaných prostřednictvím sportu PDF
Martina Henrichová 67-82
Temná strana krále kaktusů: Co MAXQDA neumí a co s tím dělat PDF
Ondřej Hejnal 83-94
Zúčastněné pozorování a rozhovor v terénní praxi PDF
Marie Fritzová 95-106

Eseje

Problematika výzkumu ukrajinské minority v Čechách a na Slovensku PDF
Taťána Součková 107-111
Obraz mateřství v 19. století PDF
Simona Pátková 113-117

Zprávy

Zpráva z 12. mezinárodní studentské vědecké konference AntropoWebu „Antropologie a etika“ PDF
Daniel Šlechta 119-120
Mezinárodní den archeologie v laboratořích Katedry archeologie a Katedry antropologie FF ZČU (15.10. 2016) PDF
Luboš Chroustovský, Jiří Chlevišťan 121-122

Recenze

Jan Pohunek – Stíny mezi stromy: extravilán v současných pověstech (2015) PDF
Jiří Woitsch 123-125
Oldřich Kašpar – O červeném sporťáku a jiné současné pověsti a fámy z Mexika (2016) PDF
Ester Kolářová 125-126