AntropoWebzin

AntropoWebzin – je recenzovaným elektronickým časopisem vydávaným AntropoWeb, z.s. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, historie, sociologie, politologie a archeologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS, v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR" a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

AntropoWebzin je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

AntropoWebzin 3-4/2017


Titulní stránka

Celé číslo ke stažení / Current issue (PDF)

 

Obsah

Studie

Larp Sto roků samoty – mapování dočasné sítě PDF
Sarah Komasová 65-74
Přivazování José Arcadia k plotu: kognitivní etnografie situační normativity morální kontroverze v larpové hře Cien Años PDF
Tomáš Hampejs 75-97
Konfrontace národní historické paměti a role PDF
David František Wagner 99-112
Podmínky a předpoklady narativní analýzy v larpu PDF
Petr Kuběnský 11-121

Eseje

Serious games a larp: Vymedzenie PDF
Lujza Kotryová 123-131
Jak mám teď jednat? Eticky problematické situace v simulovaném prostředí a jejich charakter vzhledem k užitému médiu PDF
Lukáš Brychta 133-139

Zprávy

Østerskov Efterskole Edularp Conference (April 10–11, 2017) PDF
David František Wagner 141-142

Recenze

Liisa H. Malkki – The Need to Help: The Domestic Arts of International Humanitarianism (2015) PDF
Adéla Košařová 143-145
Jiří Woitsch, Adéla Jůnová Macková a kol. – Etnologie v zúženém prostoru (2016) PDF
Nela Štorková 145-147