AntropoWebzin

AntropoWebzin – je recenzovaným elektronickým časopisem vydávaným AntropoWeb, z.s. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, historie, sociologie, politologie a archeologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS, v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR" a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

AntropoWebzin je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

AntropoWebzin 1-2/2018


Titulní stránka

Celé číslo ke stažení / Current issue (PDF)

Obsah

Studie

Interkulturní komunikace daruvarských Čechů PDF
Jasne Skotáková 1-8
Několik poznámek ke konceptualizaci tzv. klientského systému PDF
Viktor Rumpík 9-22
„On skočí do konťáku a já mu svítím“: Dumpster diving pohledem genderu PDF
Jana Kliková, Lenka Brunclíková 23-30

Eseje

Přítel, nebo nepřítel? Vztah historické antropologie a orální historie ve výzkumu dějin 20. století PDF
Lucie Marková 31-36
Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp PDF
Šárka Kadlecová 37-44

Recenze

Petr Koura – Swingaři a potápky v protektorátní noci (2016) PDF
Lucie Rajlová 45-46
Václav Michalička – Kopřiva: Plevel, který šatil (2017) PDF
Jiří Woitsch 46