Antropoweb

ISSN 1801-8793

Úvodní stránka - Antropologie

Publikováno:
10.11.2015 21:22
Časopis AntropoWebzin

... Více

Publikováno:
19.6.2015 13:00
AntropoWebzin v databázi ERIH

Velice rádi oznamujeme ... Více

Publikováno:
15.6.2015 11:10
Vyšlo nové číslo AntropoWebzinu 1-2 /2015

Rádi uveřejňujeme, že vyšlo nové číslo AntropoWebzinu ... Více

Publikováno:
12.5.2015 21:27
Přednáška Leopolda J. Pospíšila

Fulbrightova komise Vás zve na přednášku nestora antropologie ... Více

Publikováno:
5.5.2015 16:34
Mezinárodní vědecká konference doktorandů - Kreativní město

Katedra dějin umění a kulturního dědictví Filozofické fakulty Ostravské univerzity Vás zve na konferenci ... Více


Další novinky naleznete na nástěnce.

 

AntropoWeb - Antropologický portál

 

AntropoWeb (AW) je českým společenskovědním portálem, provozovaným ve spolupráci s Filozofickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Tematicky se zaměřuje na sociální a kulturní antropologii, ale i jí blízké a příbuzné obory (historickou antropologii, archeologii, politickou antropologii, politickou vědu, sociologii, filosofickou antropologii, filosofii, antropologii náboženství, religionistiku, psychologii a další).

 

AntropoWeb se skládá z několika částí:

WEBZINU, zajišťujícího pravidelný přísun kvalitních textů, recenzí a diskusí na aktuální témata

ROZCESTNÍKU po českých a světových webových stránkách, zaměřených obdobně jako AW, zajišťujícího aktuální informace o knižních novinkách na českých a slovenských pultech, o dalších (tištěných) periodikách a v neposlední řadě i konferencích a zajímavých akcích nejen v České republice

EDICE, jež je neperiodickou knižní řadou, ve které jsou publikovány v elektronické příp. i tištěné podobě původní odborné texty antropologického, etnologického a oborově blízkého zaměření

DATABÁZE STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ, sestávající jednak z  poznámek k přednáškám na FF ZČU a jednak z odobrných textů. Přístup do databáze textů je však povolen pouze studentům a pedagogům FF ZČU.

 

 

AntropoWeb též pořádá akce, jež mají za cíl podpořit a rozvíjet disciplínu sociální a kulturní antropologie. Na podzim pořádá odborné, tématické studentské konference, celoročně pak veřejné přednášky významných osobností českých a zahraničních humanitních věd.

 

AntropoWeb tak slouží k osvětě sociální a kulturní antropologie české veřejnosti.nahoru