Antropoweb

ISSN 1801-8793

AntropoEdice


AntropoEdice je neperiodická knižní řada, ve které jsou publikovány v elektronické příp. i tištěné podobě původní odborné texty antropologického, etnologického a oborově blízkého zaměření. Základním principem AntropoEdice je jednak důraz na Open Access standardy, tedy volnou dostupnost vydaných textů, jednak snaha vydávat obsahově i formálně precizně připravené knihy. Naším cílem je poskytnout reprezentativní publikační platformu zejména mladým adeptům oboru, nicméně uvítáme i rukopisy zkušenějších autorů. Jediným kritériem je tématická či teoreticko-metodologická blízkost sociokulturní antropologii či příbuzným oborům.

 

Vydavatelem AntropoEdice je občanské sdružení AntropoWeb, z. s. a nad jejími formálními i obsahovými kvalitami bdí redakce, recenzenti a vědecká rada AntropoEdice. Knihy vydané v rámci AntropoEdice po formální stránce splňují kritéria vykazatelnosti do RIV. Autoři, kteří mají zájem na publikování své práce v rámci edice, přičemž vydavatel je schopen zajistit přípravu publikace (recenzní posudky, jazykové korektury, zlom a sazba) na klíč a za mimořádně výhodných podmínek, mohou kontaktovat redakci AntropoWebu.

 

Creative Commons Licence

Veškeré publikace vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

 

Sídlo vydavatele: AntropoWeb, z. s.; Názovská 12, 100 00, Praha 10

 

Korespondenční adresa redakce:

AntropoWeb, z.s.,

Názovská 12,

100 00 Praha 10

E - mail: v.korinkova@antropoweb.cznahoru