Antropoweb

ISSN 1801-8793

Redakce


 

TÝM ANTROPOWEBU:

 

Mgr. Veronika Doll

manager AntropoWebu (kontaktní osoba)

hlavní editor časopisu AntropoWebzin

redakce@antropoweb.cz

v.korinkova@antropoweb.cz

 

Mgr. Lucie Rajlová, DiS.

PR manager

redakce@antropoweb.cz

 

Daniel Šlechta

Správce stránek

redakce@antropoweb.cz

 

Mgr. Petr Tůma

technický editor

redakce@antropoweb.cz

 

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.

technický editor

redakce@antropoweb.cz

 

 

 

 

 

 

 

 REDAKČNÍ RADA:

 

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc. Katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha

Mgr. Lenka Jakoubková-Budilová, Ph.D. Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. Katedra blízkovýchodních studií, FF ZČU v Plzni

PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Ústav Etnologie, FF, Univerzita Karlova v Praze

Doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Prof. Mgr. Milan Kováč, Ph.D. Katedra porovnávacej religionistiky, FF, Univerzita Komenského v Bratislavě

Dr. Dorin Lozovanu Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni

Mgr. Martin Paleček, Ph.D. Katedra filozofie a společenských věd, FF, Univerzita Hradec Králové

Doc. Vladimir Penčev, Ph.D. Ústav pro folklor Bulharské akademie věd, Sofia

Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. PhDr. Pavol Tišliar, Ph.D. Katedra etnológie a muzeológie, FF Univerzita Komenského v Bratislavě

PhDr. Michal Tošner, Ph.D. Katedra sociologie, FF Univerzita Hradec Králové

Mgr. Petr Vašát, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 


 

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

AntropoWeb, z.s.,

Názovská 12,

100 00 Praha 10nahoru