Antropoweb

ISSN 1801-8793

Partneři


Antropofest

ANTROPOFEST je organizován stejnojmenným občanským sdružením, založeným v květnu 2010. Antropofest, o.s. sdružuje lidi, které spojuje společná záliba v sociální antropologii, konkrétně v jednom z výzkumných nástrojů tohoto oboru, antropologickém filmu. Společným úsilím se rozhodli změnit situaci, která doposud nedávala v rámci České republiky prostor prezentovat studentům i profesionálům svá filmová díla tematicky spojená se sociální antropologií.


Člověk v tísni

Plzeňská regionální pobočka společnosti Člověk v tísni o. p. s. vznikla v roce 2005. Smyslem místního působení je zprostředkovávat a institucionálně zastřešovat aktivity organizace Člověk v tísni v Plzeňském kraji. Po pěti letech existence působíme již v devíti lokalitách Plzeňského kraje a to v Plzni, Klatovech, Horšovském Týně, Nýřanech, Přešticích, Blovicích, Nepomuku, Rokycanech a Domažlicích. V současnosti tvoří jádro naší činnosti poskytování sociálně integračních služeb lidem a rodinám v nepříznivých životních situacích. Vedle toho realizujeme i řadu vzdělávacích aktivit, informačních projektů pro různé cílové skupiny a kulturní aktivity pro veřejnost.


Etnologický ústav akademie věd ČR

Etnologický ústav AV ČR je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též brněnské pracoviště EÚ. Součástí Etnologického ústavu je také Kabinet hudební historie.


Infoservis

Infoservis je dlouhodobý projekt spolecnosti Clovek v tísni pri CT, který si klade za cíl zvyšovat povedomí ceské verejnosti o dení v  krizových oblastech sveta, vážném porušování lidských práv a soucasných globálních problémech. Tohoto cíle dosahujeme provozováním webových stránekwww.infoservis.net, publikováním tematických príloh a jednotlivých clánku v ceských tištených médiích a porádáním verejných besed. Projekt byl zahájen na jare 2000, v soucasnosti ho realizuje tríclenná redakce. Naší snahou je oslovit co nejširší skupinu lidí, jak odborníky a novináre, tak i  laickou verejnost, zvýšit zájem o dení v zahranicí a mobilizovat podporu pro aktivní zahranicní politiku v humanitární a lidskoprávní oblasti.


Fakulta filozofická

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni je jednou z nejvýznamnějších filozofických fakult v České republice. Hlavní charakteristikou fakulty je mezioborový přístup, který umožňuje rozvoj tradičních i moderních oborů v rámci devíti kateder. Důraz na témata moderní a postmoderní společnosti vytváří z fakulty relevantní a uznávané akademické centrum, jež poskytuje svým studentů možnost získat kvalitní vzdělání i aktivní zapojení do společenského a vědeckého života. Mezi oblasti zaměření fakulty patří: antropologie a historie, archeologie, blízkovýchodní studia, cizí jazyky, filozofie, politologie a mezinárodní vztahy a sociologie.


Katedra antropologických a historických věd FF ZCU

Domovské stránky Katedry antropologických a historických věd na Fakulte filozofické Západoceské univerzity v Plzni. Obsahuje seznam a kontakty na všechny zamestnance, informacní nástenku s aktuálním programem, plánované akce, info o studijních programech a predmetech + spoustu dalších duležitých informací.


Lidé a města
Redakce přijímá původní, dosud nepublikované vědecké texty z antropologických věd ve formě statí, esejů, recenzních statí, materiálů (edic), recenzí, zpráv, případně dalších typů vědeckých publikací.


Tady a teď

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. (TaT) byla založena v roce 2004 s cílem realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách. Postupně byla činnost organizace a její zaměření rozšířena na další věkové kategorie a cílové skupiny. V současnosti jsou realizovány programy pro:

děti v předškolním věku
děti navštěvující základní školu
mladistvé
dospělé

Spolupracujeme s klienty jak z prostředí sociálně vyloučených lokalit, tak i s lidmi, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi, tzn. i s cizinci.

TaT se zaměřuje jak na podporu klientů přímo v terénu, tak i na vzdělávání a osvětě směrem k většinové populaci – realizujeme semináře, vytváříme didaktické a metodické materiály, které lze použít při výuce na školách či jiných vzdělávacích institucích (např. deskovou hru Cesta z ghetta, PC hru GhettOut).


Migrace online

Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.


Sociální studia

Sociální studia jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem časopisu je především zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena, dáváme však prostor i kvalitním příspěvkům, jež se nevztahují se k tématu aktuálního čísla. Sociální studia vycházejí jako čtvrtletník.


Studii Roma

Studii Romani je významnou sekcí Etnografického institutu a muzea Bulharské akademie věd. V čele sekce stojí Veselin Popov a Elena Marušiaková.


Varianty

Stránky jsou urceny pedagogum i studentum, teoretikum i lidem z  praxe, odborníkum i laikum – zkrátka všem, kdo se profesne, studijne, nebo i jen ze zájmu zabývají interkulturním vzdeláváním. Pokud se chcete pouze rychle dozvedet, co to vubec interkulturní vzdelávání je.


Nakladatelství

Seznam knižních nakladatelství a vydavatelství, spolupracujících s AntropoWebem.

 

 nahoru