Antropoweb

ISSN 1801-8793

Poděkování


Redakce by na tomto místě ráda poděkovala lidem, bez kterých by AntropoWeb nevznikl a tedy ani nemohl dále pokračovat pod naším vedením.


Především tedy děkujeme zakladatelům AntropoWebu Mgr. Lukáši Lenkovi a Mgr. Michalu Svobodovi, kteří projekt po řadu let úspěšně řídili a tuto zodpovědnost nám přenechali, abychom i my umožnili jeho další růst a rozvoj. S ním nám v této chvíli pomáhá i redakční rada časopisu AntropoWebzin, jejíchž cenných rad a doporučení se velmi vážíme.


Za vytváření zázemí pro fungování portálu v letech 2004-2014 jsme vděčni vedení a pracovníkům Katedry antropologie FF ZČU a vedení FF ZČU. V současnosti pak děkujeme všem členům spolku AntropoWeb, bez jejichž zájmu a podpory by projekt nemohl dále pokračovat.


Náš dík samozřejmě patří i mnoha a mnoha dalším, kteří nám pomáhali a pomáhají a naše aktivity materiálně či jinak podporují.


Konečně zvláštní poděkování si zaslouží tvůrce stránek projektu, Michal Campr.


Děkujeme!nahoru