Antropoweb

ISSN 1801-8793

Výpisky z přednášek

Všechny níže uvedené materiály jsou výsledkem dobrovolné činnosti studentů, navštěvujících dané kurzy. Materiály nejsou autorizovány ze  strany vyučujících, mohou tak být CHYBNÉ, NEAKTUÁLNÍ. NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO JEDINÝ ZDROJ STUDIA PRO DANÝ PŘEDMĚT. Uvádíme je z  důvodu snažší orientace probíranou látkou v daném kurzu, především pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemohli navštívit některou z přednášek. Materiály nechť jim slouží jako vodítko, kterým směrem mají své studium k  danému kurzu směřovat. Konzultace s vyučujícím je však i přesto nutná! Na data, uvedená v následujících materiálech není možné se odvolávat!Publikováno:
26.2.2009 16:00
přednášky-Antropologie tradiční vesnice

... Více

Publikováno:
4.6.2009 20:42
přednášky-Historická antropologie

... Více

Publikováno:
27.2.2009 9:57
přednášky-Úvod do studia folklóru

... Více

Publikováno:
27.2.2009 9:38
přednášky-Zpracování dat antropologických výzkumů

... Více

Publikováno:
26.2.2009 15:21
přednášky-Metody terénního výzkumu

... Více

Publikováno:
26.2.2009 10:51
přednášky DSK4

... Více

Publikováno:
26.2.2009 11:35
přednášky-Biologická antropologie

... Více

Publikováno:
26.2.2009 14:46
přednášky-Teorie etnicity a antropologie Evropy

... Více

nahoru