Antropoweb

ISSN 1801-8793

přednášky-Zpracování dat antropologických výzkumů

Všechny níže uvedené materiály jsou výsledkem dobrovolné činnosti studentů, navštěvujících dané kurzy. Materiály nejsou autorizovány ze strany vyučujících, mohou tak být CHYBNÉ, NEAKTUÁLNÍ. NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO JEDINÝ ZDROJ STUDIA PRO DANÝ PŘEDMĚT. Uvádíme je z důvodu snažší orientace probíranou látkou v daném kurzu, především pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemohli navštívit některou z přednášek. Materiály nechť jim slouží jako vodítko, kterým směrem mají své studium k danému kurzu směřovat. Konzultace s vyučujícím je však i přesto nutná! Na data, uvedená v následujících materiálech není možné se odvolávat!

 


 

přednášky AAV stáhnout PDF

přednášky AAV stáhnout DOC

nahoru