Antropoweb

ISSN 1801-8793

Workshop: Genderové stereotypy a hodnocení vědecké práce: ROLE INSTITUCÍ

Dne 23. června 2014 od 15 do 17.30 proběhne již třetí workshop ze série Kulturní a institucionální změna pro genderovou rovnost na téma vliv genderových stereotypů na hodnocení vědecké práce: Co pro odstranění předsudků mohou a měly by dělat samotné výzkumné a vysokoškolské instituce?

Na workshopu budeme diskutovat současné nastavení institucionálních podmínek a ne/existenci formálních pravidel zohledňující genderovou rovnost v procesech přijímání, kariérního postupu, obsazování vedoucích pozic a pozic v rozhodovacích orgánech, přístup k finančním zdrojům/grantům a odměňování atd. Hovořit budeme také o tom, jak zajistit transparentnost, spravedlivé a nediskriminační hodnocení vědecké práce, do kterého nebudou vstupovat jiné faktory než znalosti, schopnosti a dovednosti konkrétního vědce nebo vědkyně.

Workshop se uskuteční v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

V případě zájmu zajistíme profesionální hlídání dětí.

Svou účast a zájem o hlídání dětí prosím potvrďte na emailu: hana.viznerova@soc.cas.cz. Povinná registrace bude ukončena dne 19. 6. 2014.

datum konání: 23. 6. 2014
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1.

 

více informací: http://www.soc.cas.cz/akce/genderove-stereotypy-hodnoceni-vedecke-prace-role-instituci

nahoru