Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška Mgr. Marca Stelly, Ph.D.: „Přijdou takhle antropolog a historik do antropologického muzea… a nedohodnou se? O současné roli antropologických muzeí.“

V úterý 9. 12. 2014 představil Marco Stella svým posluchačům problematiku týkající se současných „muzeí člověka“. Z velké části čerpal autor přednášky z vlastních zkušeností plynoucích z postavení kurátora Hrdličkova muzea člověka a postavil nás jako posluchače před nelehké otázky: jaká je dnes funkce antropologického muzea? Kde učinit hranici mezi epistémami historických dekád a jak se tyto projevují na současném stavu (například) Hrdličkova muzea? Jakým směrem by se toto muzeum mělo dále ubírat? V současné chvíli plní Hrdličkovo muzeum především úlohu edukační a mezi jeho nejčastější návštěvníky tak patří především školní skupiny. Co je tedy zapotřebí učinit, aby se muzeum stalo atraktivnější pro širší veřejnost a zárověn však neztratilo původní (historický) ráz svých sbírek? Právě na tyto otázky se Marco Stella pokusil ve své prezentaci odpovědět. Neopomenul však také přiblížit pozadí vzniku muzea, nejvýznamnější osobnosti, jež tuto instituci formovaly, a v neposlední řadě též jednotlivá období a události, které výrazně zasáhly do fungování a podoby muzea, resp. samotných muzejních sbírek.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru