Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška AntropoWebu: Dušan Drbohlav - "Migrace a rozvoj se zvláštním zaměřením na problematiku remitencí: Konceptuální zarámování a příkladová studie ukrajinských pracovníků v Česku"

Rádi bychom Vás pozvali na další přednášku z cyklu "Hosté AntropoWebu" tentokrát bude přednášet doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc, který působí na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

 

Název přednášky: Migrace a rozvoj se zvláštním zaměřením na problematiku remitencí : Konceptuální zarámování a příkladová studie ukrajinských pracovníků v Česku

 

Anotace: Prezentace se pokusí shrnout na globální úrovni některé základní aspekty vývoje paradigmatu migrace a rozvoj, přičemž se zaměří na dosavadní poznatky výzkumu významu remitencí jak pro migračně zdrojové tak i migrační cílové země. V druhé části budou převzaté a spíše teoretické informace a poznatky doplněny o představení vlastních empirických výzkumů životního stylu a remitencí ukrajinských migrantů v Česku, které byly činěny výzkumným týmem GEOMIGRACE v rámci řešení projektu GAČR mezi roky 2010 a 2012 v Praze a středočeské oblasti. Zejména budou představeny vybrané výsledky dvou výzkumů - a) longitudinálního šetření denních příjmů a výdajů pomocí deníčků - 2x10 imigrantů, kteří byli zkoumání dvakrát v 6 měsíčních intervalech a b) dotazníkového šetření 321 ukrajinských imigrantů, žijících a pracujících v Praze a středních Čechách.

 


Místo: SP 319, Sedláčkova 15, Plzeň

 

Datum a čas konání: 5. listopadu od 15:00

 

Těšíme se na shledání.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru