Antropoweb

ISSN 1801-8793

Přednáška AntropoWebu: Daniela Tinková - „Medikalizace“ společnosti jako rys „modernity“

Pozvání přijala Daniela Tinková.

 

Abstrakt přednášky:

Cílem přednášky je pokusit se vymezit a charakterizovat proces „medikalizace“ (a s ním spjatý růst normotvorné a sociálněregulační moci medicíny) příznačný pro „moderní“ společnosti 18.–20. století. Budeme především akcentovat sepětí mezi rostoucí autoritou vědy a sílící byrokratickou mocí za účelem zplození veřejného blaha, což jsou jevy charakteristické zejména pro období pozdního osvícenství na přelomu 18. a 19. Století. Současně se zaměříme na snahy osvícenských elit, politických i intelektuálních, o hygienickou či zdravotnickou disciplinaci těch „vědoucích“, tedy zdravotnického personálu, který toto vědění sdílí a předává, a současně na disciplinaci „nevědomých“/nevzdělaných vrstev, jimž je vědění sdělováno: tyto jevy budou ilustrovány na několika konkrétních
příkladech z českých zemí 18. a počínajícího 19. Století, kterým jsem se věnovala
v uplynulých letech: profesionalizace zdravotnického personálu „monopolizace“ lékařského/zdravotnického vědění lékařskými fakultami (a současně podřízení těchto lékařských fakult státním orgánům); profesionalizace a „maskulinizace“ porodnictví; počátky plošné vakcinace; „hygienizace“ soukromého života i veřejného prostoru a s tím spjatá „medikalizace smrti“ (nové normy v pohřebnictví a odsouvání hřbitovů jako příklad apod.)

 

Přednáška se uskuteční 27. března od 15:00 v SP 319.

 

Těšíme se na shledání!

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru