Antropoweb

ISSN 1801-8793

Pozvánka : Workshop "Les v době industrializace"

Centrum pro komplexní studium materiálních a krajinotvorných aspektů
industrializačního procesu při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
a Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
si dovolují pozvat zájemce o danou problematiku napříč obory k pracovnímu setkání
v pátek 23. května 2014 v Krajinově posluchárně PřF UK Benátská 2, Praha 2.

Smyslem workshopu je vést otevřenou mezioborovou diskusi mezi historiky, archeology, přírodovědci, geografy, etnology, antropology, ekology, lesníky a dalšími specialisty o proměnách chápání a využívání lesa v době industrializačního procesu od 2. poloviny 18. do 30. let 20. století.
Předpokládaná témata: počátky systematického lesního hospodářství, moderní technika a technologie v lesním hospodářství, lesnické školství, tradiční lesní řemesla v souvislostech industrializačních procesů, les a průmysl, les a myslivost, les jako předmět ochrany přírody, les jako místo rekreace, ...
Písemné verze přednesených příspěvků budou publikovány v tematickém sborníku nebo ve zvláštním čísle některého z tematicky blízkých odborných časopisů.
Vítání jsou také studenti doktorských, magisterských, ale i bakalářských oborů.
Potvrzení aktivní účasti společně s anotací příspěvku v rozsahu 300–500 znaků zasílejte na adresu les.workshop@seznam.cz do 30. 4. 2014.
Konferenční poplatek ve výši 200,- Kč bude vybírán na místě.

 

Za pořádající instituce:
Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. – Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.





Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru