Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Možnosti využití nedestruktivních analýz na bázi RTG záření v archeologii


stáhnout PDF

Jan Říha*, Denisa Brejchová*, Petr Menšík**, Petr Koscelník**, Ondřej Chvojka†

*Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni

**Katedra archeologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni

†Archeologický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

janriha@ntc.zcu.cz, pmensik@kar.zcu.cz

 

 

Abstract—X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence spectrometry (XRF) are among the basic methods for evaluation of the inner structure and chemical composition of materials. This paper describes the principles and possibilities of using these methods primarily in archaeology and anthropology. Specific results of analyses of a series of ceramic potsherds and a steel crossbow arrow are presented.

 

 

Keywords—X-ray diffraction; X-ray fluorescence; material structure; phase analysis; chemical composition; archaeology; anthropologynahoru