Antropoweb

ISSN 1801-8793

Kosmologie a antropologie: místa člověka v kosmu

Vladimír Holan ve své básni Není naznačuje – kromě jiného – souvislost mezi představami
o postavení člověka v kosmu a jeho touhami, nadějemi a zklamáními. Workshop organizovaný
Katedrou filosofie FF ZČU v Plzni se zabývá právě antropologickými přesahy kosmologických
teorií v dějinách i v součanosti. Různé teorie kosmu, které se objevily v dějinách evropské kultury,
přisuzovaly lidem odlišné postavení v kosmu: A odtud mnohdy plynuly i odlišné názory
na to, jaká je podstata člověka, jak (a jestli) lze získat vědění o světě, jaký je smysl lidského
života a v čem spočívá štěstí. Cílem workshopu je tedy prozkoumat pomocí různých příkladů
z minulosti i současnosti, zda a jak představy o uspořádání kosmu (v různých historických
formách: od mýtů po astrofyziku) ovlivňovaly to, co si o sobě lidé myslí. Tento cíl lze naplnit
analýzou řady témat: od domnělé souvislosti mezi geocentrismem a antropocentrismem, přes
eschatologický výklad nebeských jevů až po antropický princip v moderní astrofyzice.

Přihlášky na workshop posílejte do 23. března 2014. Přihláška zahrnuje název a abstrakt
(200–500 slov) zamýšleného příspěvku. Prostor pro přednášku je 20 minut, předpokládá se
následná 10minutová diskuze.

 

Workshop se uskuteční ve dnech 10.-11. dubna 2014 na katedře filozofie FF ZČU.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru