Antropoweb

ISSN 1801-8793

Konference "Válka pohledem etnologie"

V roce 2014 si připomeneme sté výročí vypuknutí I. světové války. Českou společnost zasáhl tento válečný konflikt v mnoha rovinách – ekonomické, sociální a kulturní. Svoji nesmazatelnou stopu – inovační i destrukční zanechala také v tradiční kultuře. Nebyla to však jen tato tzv. Velká válka, která svým průběhem a důsledky vstupovala do formování a proměn lidové kultury v celé její šíři. V uplynulých desetiletích a stoletích se obyvatelé českých zemí museli potýkat s různými válečnými konflikty, které se nejednou bezprostředně dotýkaly jejich životů i domovů. Odkrýt vliv války a s ní souvisejících jevů (vojenská služba, život v zajetí, fungování zázemí apod.) na tradiční kulturu jako celek i její dílčí oblasti, stejně tak jako kriticky prozkoumat využití (zneužití) etnologických výzkumů ve válečných konfliktech si klade za cíl nejnovější vědecká konference České národopisné společnosti VÁLKA POHLEDEM ETNOLOGIE, která se uskuteční ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni ve dnech 16. až 18. září 2014 v Plzni.

Přestože motivací k přípravě tohoto odborného setkání je stoleté jubileum počátku celosvětového vojenského konfliktu, časový záběr potencionálních příspěvků by měl být mnohem širší (17. až 21. století). Přihlášené texty mohou vycházet ze zpracování archivních dokumentů osobní i institucionální podoby, sbírkových celků i vzpomínek pamětníků. Konference si klade za cíl nabídnout rozmanitou škálu tematicky pestrých příspěvků zaměřujících se na fenomén, kterého se etnologie a antropologie v minulosti již nejednou dotkly, systematičtěji jim však nevěnovaly vždy dostatečnou pozornost.

Pořadatelé konference si vyhrazují právo na výběr referátů na základě kvality zaslaných abstraktů a jejich vhodnosti pro vytvoření tematicky zaměřených sekcí.

 

Abstrakta příspěvků zasílejte prosím do 30. 3. 2014 na adresu: jana.noskova@iach.cz nebo drapala@phil.muni.cz.


K abstraktu připojte prosím také základní informace o své osobě – jméno, povolání, adresu zaměstnavatele, kontakt. Délka abstraktu nesmí přesáhnout 300 slov. O přijetí či nepřijetí abstraktu budou autoři informováni do 30. 5. 2014. Délka příspěvku na konferenci bude 20 minut, aby byla umožněna diskuse.
Pokud máte zájem o účast na konferenci bez příspěvku, přihlaste se prosím do 30. 7. 2014 na adrese: jana.noskova@iach.cz nebo drapala@phil.muni.cz.
Příspěvky z konference budou po recenzním řízení publikovány v Národopisném věstníku v roce 2015. Datum odevzdání písemné formy příspěvku je stanoven na 30. října 2014. Formální náležitosti týkající se zpracování příspěvků budou oznámeny na konferenci.
Konferenční poplatek činí 300 Kč a bude placen v hotovosti na místě konání konference. Ubytování a cestovní náklady Česká národopisná společnost nehradí. Bližší informace o možnosti ubytování budou účastníkům rozeslány během července 2014.
Pro jakékoliv další informace se obracejte na mail: jana.noskova@iach.cz nebo drapala@phil.muni.cz.

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru