Antropoweb

ISSN 1801-8793

Kolokvium Sociohistorie

Kabinet historie a teorie sociologie při Institutu sociologických studií FSV UK Vás zve na kolokvium SOCIOHISTORIE

které se bude konat 29. listopadu t. r. od 13H v jinonickém areálu UK

(místnost bude upřesněna)

 

Sociohistorie je podle jednoho z jejích hlavních představitelů, francouzského historika a sociologa Gérarda Noiriela, „krabicí s nástroji“, které lze využít k uchopení a řešení konkrétních vědeckých otázek při výzkumu empirické reality. Charakterizují ji přitom tři principy: 1) zájem o historicitu současného světa; 2) dekonstrukce kolektivních entit s cílem nacházet reálné jedince a 3) pojetí sociálních vztahů jako vztahů mocenských. Tato východiska jsou čerpána ze syntézy rozličných metodologií, teorií i konkrétních empirických výzkumů široké škály autorů, mezi nimiž nacházíme historiky, sociology, antropology, ale také třeba filosofy. Nedávné vydání Noirielova Úvodu do sociohistorie (SLON 2012) v překladu Pavla Sitka, který chystané kolokvium Kabinetu historie a teorie sociologie odborně zašťiťuje, využíváme jako příležitost k diskusi nejen o filosofických, metodologických a teoretických východiscích sociohistorie, ale také o přijetí tohoto badatelského přístupu v českém sociálněvědním prostředí.

 

Zájemce o přednesení příspěvku prosíme, aby své návrhy zasílali na adresu sitek@kss.zcu.cz. Předpokládaný rozsah příspěvků: max. 20 minut. Kolokvium je otevřeno všem (počet účastníků je nicméně omezen kapacitou místnosti), všichni kolegové a studenti jsou srdečně zváni.

nahoru