Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Knihovny a databáze


Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie

EVIFA, die Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie, bietet volks- und völkerkundliche Fachinformationen aus einer Hand. Dieses Portal versammelt ortsunabhängige, schnelle und umfassende Zugänge zur wissenschaftlichen Recherche im Internet: Ethno-Guide = Katalog mit ethnologischen Websites (Online-Quellen), Metasuche = Literaturrecherche in externen Katalogen und Datenbanken, TEO = Verknüpfung zum Teilausschnitt Ethnologie der Online-Contents-Datenbank, News &  Jobticker = Aktuelle Termine und Ausschreibungen der Volks- und Völkerkunde, Informationen zu Umfang und Hintergrund des Projekts.


Souborný katalog Univerzity Karlovy

Portál umožňující orientaci v  prostředí Univerzity Karlovy, snadné využítí informačních zdrojů (v naprosté většině z oblasti informací vědeckých), které UK nabízí a  získání aktuálních informací ...


JSTOR

Multioborová databáze článků a  publikací, jejichž využití je však možné pouze z počítačů, napojených na univerzitní síť Orion NT.


Lanius

Funkční propojení většiny českých knihoven s on-line katalogy.


Internet Public Library

Knihovna gigantického množství antropologických textů.


Anthro TECH

On-line knihovny antropologických materiálů a periodik.


Anthropology resources on the internet

Knihovna antropologických a archeologických materiálů.


The www virtual library

Virtuální knihovna on-line textů a hyperlinků.nahoru