Antropoweb

ISSN 1801-8793

Film a televize sociologickýma očima

Středa 28. 1.

Ondřej Daniel: Morava a Moravané v normalizační, přestavbové a postsocialistické kinematografii

Přednáška Ondřeje Daniela si všímá témat marginalizace a  exotizace moravské identity v československé a české kinematografii. Autor používá hledisko postkoloniální teorie a zaměřuje se na známé filmy a seriály jako Slovácko sa nesúdí, Bouřlivé víno, Pětka s  hvězdičkou, My holky z městečka nebo Dědictví, které vytváří marginalizující představu o Moravě a jejích obyvatelích. Zdůrazněn je jev, kdy část Moravanů tuto marginalizující představu přejímá a  potvrzuje ji jako prvek sebeidentifikace.

 

Středa 4. 2.

Jakub Machek: Proměny hudebních filmů pro mládež

Téma tzv. generačního konfliktu se v české populární kultuře objevuje zhruba od druhé poloviny 20. století a proměňuje se v každé dekádě v  závislosti na probíhajících politických a společenských změnách. Přednáška pojedná o generačním konfliktu ztvárněném v českých hudebních filmech pro mládež; její autor Jakub Machek vychází z předpokladu, že úspěšné filmy pro mládež, které jsou produkované elitami etablované generace pro generaci nastupující, mohou sloužit jako příklad vyjednávání dobového vnímání generačního konfliktu.

 

Středa 11. 2.
Marcela Linková: Dr. Jekyll a slečna Hyde: vědci a vědkyně ve filmu

Vědci bývají často zobrazováni jako šílení vynálezci, odtržení od každodenní skutečnosti, zcela ponoření do předmětu svého bádání. Jak jsou ale vyobrazované vědkyně? V přednášce Dr. Jekyll a slečna Hyde: vědci a vědkyně ve filmu pracovnice NKC – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR Marcela Linková představí typické představy o ženách ve  vědě a s nimi spojené genderové stereotypy. Přednášku doprovodí ukázky z  českých a zahraničních filmů, v nichž najdeme vědkyně jako hrdinky nejrůznějších příběhů.

 

 

Přednášky se konají v uvedené dny v Akademické konferenční centrum, Husova 4a Praha 1 vždy od 18:00.

nahoru