Antropoweb

ISSN 1801-8793

Diskuse – Kde domov můj

Kde domov můj? Domov není pouze prostorově lokalizovaným bodem na mapě. Jedná se o mnohem specifičtější oblast, která mimo jiné vyjadřuje organizační princip – hranice mezi vlastním a cizím. Vnímej domov všemi smysly! Naším záměrem je prostřednictvím diskuse zviditelnit, že pojetí domova zakoušené smysly získává různé dimenze. Debatovat se bude v těchto sekcích: (1) Asociace „Co je doma?“; (2) Nevidět, neslyšet, necítit domov; (3) Domov v pojetí cizinců žijících v Plzni, (4) Náš versus cizí: prezentace výsledků obsahové analýzy prezidentské kampaně. V rámci každé sekce vystoupí hosté.

Kdy a Kde? 20. 11. 2013 od 18:00, MOVING STATION, Plzeň-Jižní předměstí

Diskusi připravuje Charter of Progressive Sociology ve spolupráci s Katedrou sociologie FF ZČU a sociálně-kulturním centrem JOHAN.

Tato regionální diskuse je součástí širšího projektu Centra současného umění DOX, jehož záměrem je nahlížet z různých perspektiv otázku „co je domov“.

 

více informací na: http://www.pro-sociology.org/kde-domov-muj/

Přílohy

Fotografie

Videa

Audio soubory

nahoru