Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call for paper: Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

Ústav etnológie SAV a Slovenská asociácia sociálnych antropológov Vás pozývajú na študentskú konferenciu Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy, ktorá sa uskutoční 16. – 17. júna 2014  v priestoroch Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s Centrom kognitívnej antropológie na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK.

 

Abstrakty v rozsahu 150 slov (vrátane kľúčových slov) v slovenskom a českom jazyku prijímame do 25. apríla 2014. O prijatí budú účastníci informovaní do 30. apríla 2014. Na jednotlivé prezentácie je vyhradených 25 minút, po ktorých bude bezprostredne nasledovať diskusia. Abstrakty prosíme zasielať na adresu tgrauzelova@gmail.com.

Z príspevkov, ktoré odznejú na konferencii, bude zostavené samostatné číslo časopisu Speculum. Príspevky spracované do štúdií je potrebné zaslať do 15. júna 2014, následne prejdú zrýchleným recenzným konaním. Príspevky do časopisu by mali mať rozsah do 15 normostrán (citačný vzor APA a ďalšie náležitosti pre predkladané štúdie nájdete aj na stránke Speculum).

Vystúpenie s príspevkom na konferencii nie je podmienené zaslaním štúdie.

 

www stránky: http://www.uet.sav.sk/?q=sk%2Fexperimenty-v-terene-etnografia-metodologicke-pristupy

nahoru