Antropoweb

ISSN 1801-8793

Call for paper: 16. pracovní konference Biografu

Uvítáme příspěvky související s kvalitativním výzkumem v sociologii, antropologii, historii, psychologii, lingvistice atd. - zprávy z jednotlivých výzkumů, dílčí analýzy, metodologické a  teoretické diskuse. Délka samotného příspěvku by neměla přesáhnout 30 minut. Celková doba jednoho vystoupení včetně navazující diskuse bude 45 minut (co se ušetří na vlastní prezentaci, lze věnovat diskusi).

Přednášky a diskuse předpokládáme v sobotu od 9:30 do 13:00 a od 14:30 do 20:00 hodinv neděli od 10:00 do 14:30. V pátek večer cca od 19 hodin je zvykem pořádat diskuze k jednomu z nedávno vyšlých textů v Biografu.

Chcete-li se zúčastnit, pošlete e-mailem na adresu konference@biograf.org předběžnou přihlášku. V ní uveďte:

- jméno a příjmen

- kontaktní e-mail

- školu či pracoviště (pokud něco takového připadá v úvahu)

- zda chcete přednést příspěvek

- zda s sebou hodláte vzít děti a jak velké

- kvůli ubytování si stáhněte objednávkový list a přiložte ho k e-mailu.

 

Pokud nabídnete do programu příspěvek, pak dále uveďte:

- název příspěvku
- anotaci příspěvku (300-400 slov)
- požadavky na vybavení (dataprojektor atd.)
- případně též požadavek na časové zařazení do programu.


Uzávěrka přihlášek příspěvků je stanovena na 15. duben 2014. Nabídnuté příspěvky budou posouzeny v malém redakčním kruhu a přijaté příspěvky budou uspořádány do programu. O přijetí či nepřijetí vašeho příspěvku budete vyrozuměni mailem nejpozději do 22. dubna 2014. Byli bychom velmi rádi, pokud byste se následně rozhodli svoje příspěvky dotáhnout do podoby odborných článků, které bychom mohli publikovat v Biografu.

 

Přihlásit se k účasti a přihlásit příspěvek je možné odděleně. Můžete tedy ihned poslat předběžnou přihlášku, zatímco příspěvek nabídnete až později - nejpozději však do výše uvedeného data.

nahoru