Antropo Webzin

ISSN 1801-8807

Antropologické weby


CEFRES

Stránky, kde naleznete informace o konání humanitně zaměřených akcí, a to dokonce i v češtině.


 

Moving Anthropology Student Network

Zajímavé stránky, kde naleznete spoustu odkazů na události z oblasti humanitních a především antropologických věd.

 


 

Public Anthropology

Public Anthropology je portál věnující se mnoha tématům, najdete zde zajímavé fotografie i například archiv vybraných antropologických časopisů.

 


 

ANTROPOLOGI.INFO

Mnohojazyčný jazykový portál v angličtině, němčině a norštině.


INTERVIEWS WITH "ANCESTORS"

Audiovisuální přednášky a rozhovory s vybranými Antropology.


Svět člověka

Nový český portál pro kulturní antropologii. Vytvářen Pardubickými antropology.


GESIS - German Social Science Infrastructure Services e.V.

GESIS provides services in support of social science research including the development and supply of databases with information on social science literature and research activities as well as the archiving and provision of survey data from social research. Services including consultation on methodological questions, the development of complex methods of empirical social research as well as GESIS’ own long-term observation of social developments with the aid of these instruments are also available. GESIS was established in 1986 and is divided into three local centers:


The Tribal Photography Resource and Gallery

Tribalphoto.com is a photographic resource that supports tribal survival, the defense of human rights and cultural autonomy of indigenous people. This web site is a venue for photographers with tribal images who want to offer their work in support of tribal survival.


Genopro

GenoPro is a software to draw family trees. Among all the family tree software, GenoPro is the simplest to learn and easiest to use. If you are a beginner to genealogy, you can learn to use GenoPro in a few minutes without the need to take a look at the online help. GenoPro is capable to draw any type of family tree, including the most complicated family difficult to "picture". Once you have finished your family tree, you can save your family tree in a metafile to insert in Word, PowerPoint or any other Windows software. A metafile is a picture with a transparent background capable to be scaled to any size without quality loss. You can use GenoPro to create a huge poster of your family tree.


Kinship and Social Organization: An Interactive Tutorial

Hypertext organization of ethnographic data promises to be a major enhancement of emerging computer assisted modes of explication for anthropology. Its capacity to substitute multilayered and multistranded sequencing for linear text presentation introduces advantages on descriptive, instructional, and theoretical levels. In this presentation, I will investigate the instructional uses of hypertext to link ethnographic examples and analytical concepts my WWW based tutorial: " Kinship and Social Organization: An Interactive Tutorial". I will reflect on both the practical educational advantages of hypertext structures and upon some of the wider theoretical issues of constructing ethnography and linking data and theory.


Český národní korpus

Český národní korpus (ČNK) je akademický projekt zaměřený na budování rozsáhlého počítačového korpusu především psané češtiny. Pracuje na něm Ústav Českého národního korpusu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ÚČNK). Od svého založení roku 1994 má ÚČNK na starosti budování ČNK, jeho rozvoj a  rovněž činnosti související, zvláště v oblasti výuky a pěstování oboru korpusová lingvistika.


The Society for Applied Anthropology

The Society for Applied Anthropology aspires to promote the integration of anthropological perspectives and methods in solving human problems throughout the world; to advocate for fair and just public policy based upon sound research; to promote public recognition of anthropology as a profession; and to support the continuing professionalization of the field.


The Nationalism Project

The Nationalism Project is one of the internet's leading resources for the study of nationalism. It is produced by Eric Zuelow, a recent Ph.D. recipient at the University of Wisconsin-Madison, and is edited in consultation with an international committee of experts in the field. The site contains an extensive collection of materials related to the study of nationalism including: essays, articles, dissertations, book abstracts and reviews, subject bibliographies, a bibliography of over 2,000 journal articles, and links to nationalism-related resources. Comments, suggestions, and contributions are welcome


Anthropology Online

Perfektní databáze antropologických textů, knih, linků, ale i multimediálních vzdělávacích metod! Křížovky, kvízy, lekce, atd. ANTROPOWEB DOPORUČUJE!


Department of Anthropology

Jeden z nejkvalitnějších a co do obsahu nejširších webových serverů pro kulturní antropologii. Kromě jiného přináší novinky ze světa vědeckých výzkumů, plánované i běžící projekty, materiály a pomůcky pro studenty, odkazy na stránky nejuznávanějších antropologů a mnoho dalšího.
V anglickém jazyce.


Anthropology, Biographies Articles

Encyklopedie největších osobností kulturní a sociální antropologie (Malinowski, Geertz, Boas,...). Hesla obsahují stručný životopis a bibliografii.


National Anthropological Archives and Human Studies Film Archives

The National Anthropological Archives and Human Studies Film Archives collect and preserve historical and contemporary anthropological materials that document the world's cultures and the history of the discipline. Their collections represent the four fields of anthropology – ethnology, linguistics, archaeology, and physical anthropology – and include manuscripts, fieldnotes, correspondence, photographs, maps, sound recordings, film and video created by Smithsonian anthropologists and other preeminent scholars.


Socioweb

Sociologický webzin vydávaný Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky. Obsahuje množství sociologické teorie, ale zabýbá se i aktuálními tématy.


Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Sociologický ústav Akademie věd České republiky vznikl v roce 1990. Zabývá se sociologickým výzkumem současné společnosti a postgraduálním vzděláváním. Provádí jednorázová i  opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, výzkumy veřejného mínění, případové studie a sondy. Používá moderní kvantitativní i  kvalitativní výzkumné metody, rozvíjí sociologickou metodologii i  teorii. Využívá však také poznatků, konceptů a metod příbuzných vědních oborů jako jsou ekonomie, právo, politická věda, demografie, sociální geografie či genderová studia.


Sociologické studie

Ústavní edice, v níž jsou publikovány studie pracovníků Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Studie jsou zaměřeny na prezentaci výsledků sociologických výzkumů, obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a  sociologické analýzy aktuálních společenských témat. Edice začala vycházet v roce 1989 pod názvem Pracovní texty/Working Papers. Od roku 2000 vychází pod nynějším názvem. Svazky této edice vycházejí v českém nebo anglickém jazyce a všechny studie obsahují abstrakty a shrnutí v  českém, anglickém a německém jazyce. Vydávání Sociologických textů řídí redakční rada. Kontakt s veřejností a prodej Sociologických textů zajišťuje Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR.


Norský blog o antropologii: http://shadowsoftenderfury.wordpress.com/


Pro francouzsky mluvící antropology jsou zde dva portály:

Ethno-Web či humanitně zaměřený Anthropowebnahoru