Procházet index názvů


 
Číslo Název
 
AntropoWebzin 3/2011 Konstruování „životního příběhu“ jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení Abstrakt   PDF
Marie Fritzová
 
AntropoWebzin 1-2/2022 Konverze k islámu a formování identity českých muslimek Abstrakt   PDF
Václava Tlili
 
AntropoWebzin 2/2010 "Krásný, báječný, nešťastný Egypt!" Čestí cestovatelé konce 19. a první poloviny 20.století Detaily   PDF
Petra Písařová
 
AntropoWebzin 2-3/2008 Kritická diskursivní analýza: Sociální konstruktivismus v praxi Abstrakt   PDF
Petr Vašát
 
AntropoWebzin 3-4/2015 Kritické zhodnocení Popperova řešení problému indukce Abstrakt   PDF
Ondřej Sloup
 
AntropoWebzin 1-2/2016 Krize klasického vzdělání Detaily   PDF
Michal Brázdil
 
AntropoWebzin 4/2013 Kudy k dinosaurům? O behaviorálním paradigmatu v podnikové informatice, paralelách k antropologii organizací a svazujících hranicích oborů Abstrakt   PDF
Michal Doležel
 
AntropoWebzin 1/2011 Kulturně antropologické aspekty muzejního fenoménu Abstrakt   PDF
Petra Šobáňová
 
AntropoWebzin 3-4/2017 Larp Sto roků samoty – mapování dočasné sítě Abstrakt   PDF
Sarah Komasová
 
AntropoWebzin 1/2013 Lenka Budilová – Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenování u bulharských Čechů v letech 1900–1950 (2011) Detaily   PDF
Kamila Jirků
 
AntropoWebzin 1-2/2021 Lenka J. Budilová a kol. – Etnické skupiny, hranice a identity (2020) Detaily   PDF
Michaela Grznárová
 
AntropoWebzin 1/2011 Lidové divadlo a masopust Abstrakt   PDF
Miriam Sudková Srncová
 
AntropoWebzin 3-4/2017 Liisa H. Malkki – The Need to Help: The Domestic Arts of International Humanitarianism (2015) Detaily   PDF
Adéla Košařová
 
AntropoWebzin 1-2/2015 M. Pavlásek a J. Nosková (eds.) – Když výzkum tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu (2013) Detaily   PDF
Kateřina Dobrovolná
 
AntropoWebzin 3-4/2014 MÁ PŘÍTOMNOST VOUSŮ V TVÁŘI STÁRNOUCÍHO MUŽE VLIV NA MÍRU JEHO SYMPATIÍ PŘI UTVÁŘENÍ PRVNÍHO DOJMU? Abstrakt   PDF
Lada Pavlíková
 
AntropoWebzin 1-2/2015 Městská divočina: Dystopie a heterotopie v současném města Abstrakt   PDF
Radoslava Krylová
 
AntropoWebzin 1/2009 "Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, folkloristický nebo sociologický diskurs? Abstrakt   PDF
Petr Janeček
 
AntropoWebzin 4/2013 Makroskopická perspektiva politické filosofie versus mikroskopická perspektiva empirie Abstrakt   PDF
Petr Krčál
 
AntropoWebzin 2/2013 Marc Van De Mieroop – Dějiny starověkého Blízkého východu, okolo 3000–323 př. Kr. (2010) Detaily   PDF
Martin Bouchal
 
AntropoWebzin 1/2014 Marek Jakoubek –Vojvodovo: kus česko-bulharské historie, tentokrát převážně očima jeho obyvatel (2011) Detaily   PDF
Kamila Jirků
 
AntropoWebzin 1-2/2017 Marek Jakoubek (ed.) – Teorie etnicity: čítanka textů (2016) Detaily   PDF
Martina Palečková Tauberová
 
AntropoWebzin 1-2/2016 Marek Jakoubek et al. – Krajané: hledání nových perspektiv (2015) Detaily   PDF
Markéta Kljapová
 
AntropoWebzin 1-2/2015 Markéta Křížová – Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století (2013) Detaily   PDF
Filip Strych
 
AntropoWebzin 1/2010 Materiální past: Geneze sociálního nápětí v lokalitě Litvínov - Janov ve vztahu k privatizaci bytového fondu Abstrakt   PDF
Michal Tošner, Zuzana Poláková, Nikola Indrová, Matěj Novák, Viktor Rumpík, Klára Židlická
 
AntropoWebzin 3/2012 Mayská náboženská bratrstva v antropologické imaginaci Abstrakt   PDF
Jan Kapusta
 
126 - 150 z 294 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>