AntropoWebzin 2/2010

Celé číslo ke stažení (PDF)

Obsah

Studie

Čím se lišíme a co máme společné? Lidská sexualita v evoluční perspektivě PDF
Jan Havlíček, Martina Konečná 73-77
Historie v drážkách - počátky zvukových záznamů etnické hudby PDF
Matěj Kratochvíl 79-83
Vývoj evropských států podle Perryho Andersona PDF
Jan Kalenda 85-94
Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza PDF
Ilona Dvořáková 95-99
Případ Takiwasi - Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie PDF
Miroslav Horák 101-107
Ideologie totalitárních režimů - historické souvislosti teoretických východisek a jejich vliv v praxi nacistického a komunistického režimu PDF
Nina Pavelčíková 109-114
Životní situace rodiny po neanticipované ztrátě dítěte se zaměřením na životní úkoly pozůstalých rodičů PDF
Zdeňka Dohnalová 115-126
Srovnání kulturních změn u afghanských Kyrgyzů a Kyrgyzů v Kyrgystánu PDF
Petr Kokaisl, Petra Kohoutková, Pavel Michálek 127-134

Recenze

Vendula Hingarová, Alexandra Hubáčková, Michal Kovář: Sámové. Jazyk, literatura a společnost PDF
Miroslav Černý 135
Ema Hrešanová - Kultury dvou porodnic: etnografická studie PDF
Lucie Hošková 136-137
"Krásný, báječný, nešťastný Egypt!" Čestí cestovatelé konce 19. a první poloviny 20.století PDF
Petra Písařová 137-138
Tomáš Kobes: Tu zme šicke jedna rodzina, tu zme šicke jedna fajta. Příbuzenství východoslovenského venkova PDF
Martina Štípková 138-139
Jaroslav Vaculík: České menšiny v Evropě a ve světě PDF
Klára Strohsová 139-140