AntropoWebzin 1/2011

Celé číslo ke stažení (PDF)

Obsah

Studie

Filosofický odkaz Luciena Lévy-Bruhla PDF
Miloš Kratochvíl 4-11
Kulturně antropologické aspekty muzejního fenoménu PDF
Petra Šobáňová 12-19
Demografická a sociální struktura obyvatel panství Choceň v polovině 17. století PDF
Eva Kačerová 20-26
Poutnictví, nebo turismus? Přehodnocení náboženských a sekulárních cest za nevšedností PDF
Jan Kapusta 28-34
Kdo je člen rodiny a kdo už "jen" příbuzný? PDF
Romana Benešová, Jana Barvíková 38-47
Lidové divadlo a masopust PDF
Miriam Sudková Srncová 46-52
Konflikty a napětí na „periferii“: Gambella (jihozápadní Etiopie) v historické a antropologické perspektivě PDF
Jan Záhořík 54-59
Belgické německojazyčné společenství a další německojazyčné skupiny v Belgii PDF
Petr Kokaisl, Pavla Kokaislová 60-72
Moravská identita a její nové dimenze PDF
Roman Iščuk 74-81

Recenze

Oswald Spengler - Zánik Západu. 2010. Praha: Academia. PDF
Ivo Budil 82
Ondřej Beránek - Ignác Goldziher - vězeň z Budapešti. 2010. Brno: CDK. PDF
Bronislav Ostřanský 82-83
Michael Axworthy - Dějiny Íránu: Říše ducha - od Zarathuštry po současnost. 2009. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. PDF
Alena Tomková 83-84
Stanislav Sousedík - Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ. 2010. Praha: Vyšehrad. PDF
Lukáš Hanus 84-85
Remedius Prutký OFM - O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). 2009. Praha: Libri. PDF
Jakub Kydlíček 85-86