AntropoWebzin 3/2011

Celé číslo ke stažení (PDF)

Obsah

Studie

Anthropology as an inspiration to food studies: building theory and practice PDF (English)
Agnieszka Siewicz 143-148
Mayský šamanismus v teorii a v praxi: pojem šaman mezi bytím a nebytím PDF
Jan Kapusta 149-154
Komparativní dimenze antropologie práva PDF
Tomáš Ledvinka 155-161
Nezemědělská povaha životního způsobu spišských Romů: stereotypy a realita PDF
Vojtěch Pelikán 163-170
Etnografie (extrémní) chudoby: Teoretické a empirické implikace výzkumu bezdomovců PDF
Ondřej Hejnal 171-176
Aspekty sociální reality v období červencové monarchie ve Francii (sociohistorická analýza reprezentací společnosti v diskursech intelektuálních elit) PDF
Pavel Sitek, Monika Bryšová, Tereza Hronová 177-183
Jom ha-Šo'a...počátky jednoho svátku PDF
Zbyněk Tarant 185-191
„Náš národ Slovenský jest naposledy nepřestanné pilnosti a pracování oddaný.“ Teoretické koncepcie výskumu historických stereotypov aplikované pri analýze stereotypu pracovitosti Slovákov v 19. storočí PDF
Rastislav Molda 193-197
Kolektivní vědomí a identita volyňských Čechů pramenící z česko-ukrajinských vztahů v orálně-historickém výzkumu PDF
Luděk Jirka 201-205
Etický komplex, morálne emócie a normy v partnerstve PDF
Táňa Grauzlerová 207-213
Test kresby rodiny ako indikátor rodinnej ideológie PDF
Monika Sirkovská 215-226
Konstruování „životního příběhu“ jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení PDF
Marie Fritzová 227-230

Recenze

Jean-Claude Kaufmann – Chápající rozhovor. 2010. SLON PDF
Marie Fritzová 231-232
David Václavík – Náboženství a moderní česká společnost. 2010. Grada a.s. PDF
Jiří Nenutil 232
Karl Christ – Krize a zánik římské republiky. 2010. Vyšehrad s.r.o. PDF
Pavel Vaverka 233-235