AntropoWebzin 2/2014

Celé číslo ke stažení (PDF)

Příspěvky v tomto čísle AntropoWebzinu jsou výběrem z 14 příspěvků, které zazněly 28. 11. 2013 na druhém ročníku konference Archeologie & Antropologie, tentokrát s podtitulem Studium archaické kultury a společnosti. Konference byla pořádána pracovníky Národního muzea ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Na konferenci dorazilo téměř sto účastníků z řad odborníků i studentů archeologie a příbuzných oborů z celé republiky.

 

(Lucie Vélová, Veronika Kořínková a Petr Tůma)

Obsah

Studie

Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova PDF
Karolína Pauknerová 54-62
Etnogeografie a archeologie údolí Jaghnóbu PDF
Ľubomír Novák 63-74
Vesnice či již město? Neolit a počátky urbanizace Evropy PDF
Josef Dufek 75-90
Etnologické modely a proces neolitizace na Předním východě PDF
Šárka Velhartická 91-96
Koncept – abstraktní klíč k porozumění různým způsobům myšlení: demonstrované na příkladu přístupu ke zvířatům PDF
Eliška Svobodová 97-102

Recenze

Shzr Ee Tan – Beyond Beyond 'Innocence': Amis Aboriginal Song in Taiwan as an Ecosystem (2012) PDF
Vladislava Petříková 103
Tomáš Koch – Jankow 1645 (2014) PDF
Václav Matoušek 104