AntropoWebzin 3/2012

Celé číslo ke stažení (PDF)

Obsah

Studie

Garbologie: zrcadlo konzumní společnosti PDF
Lenka Brunclíková, Daniel Sosna 131-140
Antropologův den mezi „klienty represe“: zúčastněné pozorování bezdomovců ve středně velkém městě PDF
Ondřej Hejnal 141-152
Science and technology studies (STS): možnosti a meze antropologie v laboratořích PDF
Daniel Zeman 153-160
Online úskalia folkloristického výskumu PDF
Eva Šipöczová 161-168
„Virtuální etnografická procházka“ jako příklad vedení etnografického výzkumu v době internetu PDF
Marie Dlouhá 169-176
Genderovanost porodu jako příklad antropologického zkoumání lidské reprodukce: přehled klíčových konceptů PDF
Ema Hrešanová 177-190
Mayská náboženská bratrstva v antropologické imaginaci PDF
Jan Kapusta 191-198
Meniace sa trendy výskumu minulosti populácie na Slovensku PDF
Ján Golian 199-208
Proměny přístupů studia neandertálců – s příkladem výzkumů v Portugalsku PDF
Petr Tůma, Jiří Šneberger, Roman Hošek, Jonathan Haws, Michael Benedetti, Lukáš Friedl 209-220
Možnosti identifikace rodiny v pravěku na základě prostorové analýzy pohřebišť PDF
Petr Krištuf, Ondřej Švejcar 221-232
Archeologický průzkum pusté rekreační chaty v Krkonoších PDF
Lukáš Funk, Martin Váňa 233-240
Vesnice v zajetí železné opony - možnosti archeologického poznání studené války PDF
Michal Rak, Lukáš Funk, Martin Váňa 241-252

Recenze

Radmila Lorencová – Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany (2011) PDF
Daniel Zeman 253-254
Jan Záhořík – Dějiny Rwandy a Burundi (2012) PDF
Jakub Kydlíček 254-255
Joseph Heath, Andrew Potter – Kup si svou revoltu! (2012) PDF
Petr Kalinič 255-258