AntropoWebzin 3/2010

Celé číslo ke stažení (PDF)

Obsah

Studie

Aplikace strukturální analýzy na japonský mýtus PDF
Andrea Beláňová 145-149
Obraz druhého: příklady z francouzských dějin (kontext a proměny) PDF
Pavel Sitek 150-156
Romantismus, osvícenství a fantastický hrdina PDF
Nikola Balaš 157-160
Žena v tradičnej kultúre Slovenska: menštruácia, panenstvo, materstvo (so zameraním na nečistotu a tabu) PDF
Kamila Beňová 161-168
Sociální reprezentace autismu jako antropologicky relevantní téma PDF
Filip Ćwierz, Denisa Sedláčková 169-174
Výzkum lidové percepce problematiky zdravotnických poplatků PDF
Zuzana Trávníčková 175-180
„Kulturní revitalizace“ v současném Baskicku PDF
Martin Chochola 181-188
Etnicita a jazyk (na príklade zmiešaných slovensko-britských rodín v Londýne) PDF
Dagmar Bacová 189-196
Etnická a socio-profesná identita a konflikt (na príklade multietnického priestoru zaoceánskych lodí) PDF
Zuzana Krátká 197-203
Vztah spišských Romů k přírodě ve světle antropologických teorií PDF
Vojtěch Pelikán 205-210
O vojvodovských Bulharech PDF
Marek Jakoubek 211-217
Migrace a etnokulturní procesy jako součást každodennosti bulharského venkova PDF
Barbora Machová 219-223
Pochod živých. Odpověď na pochody smrti? PDF
Zbyněk Tarant 225-232
„Židé Afriky“ Vznik a současná podoba představy o židovském původu nigerijského etnika Igbo PDF
Hana Štěpánková 233-238
„Mně bylo osmnáct let a vdávala jsem se z čistý lásky.“ Vývoj svatebního obřadu v komunistickém Československu PDF
Lenka Balvínová, Tereza Kryšpínová 239-243
Orální historie ve výzkumu neoficiální hudební scény – punku a nové vlny – v 80. letech v ČSSR PDF
Jan Bárta 245-248
Ta naše písnička irská. Kontext živé produkce irské tradiční hudby na území České republiky PDF
Daniel Vališ 249-252
Identita(y) obyvatel tádžického Pamíru PDF
Tomáš Retka 253-261
Pamírský dům v Badachšánu PDF
Libor Dušek 263-270
Problematika nucené migrace z antropologické perspektivy: Vnitřní vysídlení v Ázerbájdžánu PDF
Helena Masníková 271-276
Vchynicko-Tetovský plavební kanál: Příspěvek ke studiu industriální krajiny PDF
Tereza Blažková 277-281