Informace pro knihovníky

AntropoWebzin nabízí OIA-PHM  (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) rozhraní pro sbírání bibliografických metadat časopisu. V případě zájmu, prosím, kontaktujte editora, který Vám poskytne příslušné URL.