AntropoWebzin

AntropoWebzin – je recenzovaným elektronickým časopisem vydávaným AntropoWeb, z.s. Profilace časopisu je multioborová, a proto přijímá příspěvky vycházející z podnětů (především) humanitních a sociálních věd orientovaných ve větší míře na disciplíny sociální a kulturní antropologie, etnologie, historie, sociologie, politologie a archeologie. Časopis je evidován v mezinárodně uznávané evropské databázi vědeckých časopisů ERIH PLUS, v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR" a několika prestižních mezinárodních databázích OA literatury.

AntropoWebzin je volně přístupný časopis (dle myšlenky Open Access) a vychází pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) přístupné na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/.

AntropoWebzin 1-2/2017


Titulní stránka

Celé číslo ke stažení / Current issue (PDF)

Obsah

Studie

Barrettův bůh: Problémy reprezentacionalistického přístupu ve studiu náboženství PDF
Daniel Musil 1-12
Kdo do Barmy nepatří? Skupinová identifikace členů občanské společnosti v Barmě PDF
Eva Lukášová 13-29
„S odlišností se nekamarádíme“: Sociální exkluze žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole PDF
Radek Vorlíček 21-30
Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem PDF
Jana Kliková, Lenka Brunclíková 31-38

Eseje

To be or not to be: A few reflections on ethics, anthropology and the Enlightenment PDF
Marco Lazzarotti 39-46
„A co když se to slije?“ Vyrovnání se s výzkumným terénem PDF
Lenka Bednárová 47-50
Tenký led vědecké instrumentality: Reflexe zkoumání dluhu v kontextu bydlení PDF
Tomáš Samec 51-56

Recenze

Marek Jakoubek (ed.) – Teorie etnicity: čítanka textů (2016) PDF
Martina Palečková Tauberová 57-59
Tarik Sabry – Cultural Encounters in the Arab World: on Media, the Modern and the Everyday (2010) PDF
Jakub Novotný 59-61
Blanka Jedličková – Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939–1945 (2016) PDF
Lucie Rajlová 61-63