Remedius Prutký OFM - O Egyptě, Arábii, Palestině a Galileji (I). 2009. Praha: Libri.

Jakub Kydlíček email
   Katedra historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF