Michael Axworthy - Dějiny Íránu: Říše ducha - od Zarathuštry po současnost. 2009. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Alena Tomková email
   Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF