Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et. al. – Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. 2009.

Jiří Nenutil email
   Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF