Lenka Budilová – Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenování u bulharských Čechů v letech 1900–1950 (2011)

Kamila Jirků email
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeské univerzita v Plzni


Full Text: PDF