Timothy Reagan - Non – Western Educational Traditions. Indigenous Approaches to Educational Thought and practice. (2005)

Tamara Kováčová
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF