Petr Janeček – Folklor atomového věku – kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé společnosti (2011)

Michal Zikmund email
   Katedra antropologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF