Miloš Mendel – Víno a vinařství v dějinách islámu (2010)

Alena Tomková email
   Katedra blízkovýchodních studií, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF