Zpráva ze Studentské antropologické konference v Plzni (24. listopadu 2023)

Natalie Daberkowová email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Anna-Marie Vinšová email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Alice Tyrychtrová email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF