Ľubica Voľanská a Adam Wiesner (eds.) – Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku (2019)

Lujza Mária Kovalčíková email
   Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Full Text: PDF