Sídla Huncokárov v Malých Karpatoch na kartografických materiáloch z 18. až 19. storočia

Pavol Krajčovič
   Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Abstrakt


This paper examines the settlements of the Huncokars, German-speaking woodmen in the Little Carpathians, as evidenced by the cartographic materials of the 18 th and 19 th century. The first part of the study focusses on the description of the surveyed area; the second part deals with the historical-geographical characteristics of the Huncokar settlements; the third part concerns with the depiction of particular cartographic materials and simultaneously with the identification of the Huncokar settlements involved. The purpose of the study is to trace back the historical development of Huncokar settlements at the given time and place by the use of cartographic materials in their correlation with the written sources and secondary literature.

Klíčová slova


Huncokári; německy mluvící dřevorubci; Malé Karpaty; kartografické materiály; etnohistorický výzkum

Full Text: PDF