Marc Van De Mieroop – Dějiny starověkého Blízkého východu, okolo 3000–323 př. Kr. (2010)

Martin Bouchal email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF