Abandoning the monolithic victim: Changes in representations of the memory of Ravensbrück concentration camp

Šárka Kadlecová email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF