Jiří Woitsch, Adéla Jůnová Macková a kol. – Etnologie v zúženém prostoru (2016)

Nela Štorková email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF