Jak mám teď jednat? Eticky problematické situace v simulovaném prostředí a jejich charakter vzhledem k užitému médiu

Lukáš Brychta email
   KALD a KTK, Divadelní fakulta, Akademie múzických umění v Praze


Full Text: PDF