„A co když se to slije?“ Vyrovnání se s výzkumným terénem

Lenka Bednárová email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF