Problematika výzkumu ukrajinské minority v Čechách a na Slovensku

Taťána Součková email
   Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Full Text: PDF