M. Pavlásek a J. Nosková (eds.) – Když výzkum tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu (2013)

Kateřina Dobrovolná email
   Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni


Full Text: PDF